Tin mới

TS. Gopalakrishnan Kumar - “IJHE John O’M. Bockris Award” của tạp chí International Journal of Hydrogen Energy
14-05-2018
TS. Gopalakrishnan Kumar, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu về nguồn năng lượng mới, năng lượng sinh học và sản xuất năng lượng xanh thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (GPBAE), được trao chứng nhận "IJHE...

Hoạt động của DEMASTED

Seminar thường kỳ Nhóm nghiên cứu Khoa học dữ liệu (DDS)
24-04-2018
Sáng ngày 13/4/2018, Phòng Quản lý phát triển Khoa học & Công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức seminar thường kỳ Nhóm nghiên cứu Khoa học dữ liệu (DDS) do TS. Nguyễn Thị Thúy Loan,...

Khoa học và công nghệ

TS. Gopalakrishnan Kumar - “IJHE John O’M. Bockris Award” của tạp chí International Journal of Hydrogen Energy
14-05-2018
TS. Gopalakrishnan Kumar, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu về nguồn năng lượng mới, năng lượng sinh học và sản xuất năng lượng xanh thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (GPBAE), được trao chứng nhận "IJHE...